Espen Røise

Espen Røise

Espen Røises arbeider er preget av et naturgitt kaos. Han forholder seg til enkle prosaiske former vi finner i naturen; myra, treet, kollen og elven som bukter rundt sandbanken.

Continue reading