Fredrik K.B. 23.10-28.11.21

Fredrik K.B.

Det å bruke ord som følsomt og intuitivt når det hugges i stein kan virke motsigende og uforklarlig. Men det er faktisk dette kunstneren er i stand til. Beskrivende ord er kraft, hardt og kaldt, men også følsomt og skjørt.

Continue reading