Kari Mette Wik 19.03-19.04.22.

Kari Mette Wik forholder seg til maleriet som et rom for dialog og refleksjoner av emosjonell og eksistensiell karakter. Parallelt utforsker hun maleriet som kunstnerisk kategori og eget visuelt vokabular. I sentrum står fargen og stoffet. Som språk, metafor og materie.

Continue reading