Anne Kathrine Stangeland

Anne Katrine Stangeland

Maleriene til Anne Kathrine Stangeland forholder seg alltid til den synlige virkeligheten; til landskap, personer, bygninger eller rom. Mest av alt refererer de til naturen som er råstoffet og tyngdepunktet i bildene. Med følsomt blikk for maleriske muligheter i naturen oppstår en sanselig dialog med motivet.

Continue reading

Anne Biringvad

Anne Biringvad

Prosjektene til Anne Biringvad er preget av kunsthistorie, eventyr, folkesang, kvinnekultur, politikk og religion. Hun problematiserer vår virkelighetsoppfatning i form av visuelle kommentarer.

Continue reading

Marius Schultz

Marius Schultz

Marius Schultz fotograferer de nære ting uten andre hjelpemidler enn naturen selv; solen, skyene, regnet og vinden. Jorden som er i konstant forandring og øyeblikkene som kommer og går.

Continue reading