Roald Sivertsen

Roald Sivertsen

Med et realistisk formspråk beskriver Roald Sivertsen observasjoner fra hverdagen. Ofte i form av iscenesatte objekter og mennesker. Lys, mørke og materialitet er fremtredende elementer.

Continue reading