Skip to content

Anne Ingeborg Biringvad

Anne Jonsdotters mare 13.01-06.02.22

Utstillingen er en politisk installasjon som fyller galleriet.
Den spenner fra norske rosemalte bondemøbler til acantus-ornamentikk fra
midt Østen for gjennom dette visuelle grepet kommentere flykningskrisen,
– vår tids store utfordring og mareritt.

Tittelverket Anne Jonsdotters Mare er en 250 år gammel seng med kelim-puter,
redningsvester og inskripsjonen: Anne Jonsdotter 1872- Godt sover den som frykter Gud. Fortidens og samtidens mareritt er kan hende det samme; angst og maktesløshet.
Theodor Kittilsen malte sitt Soria Moria da han bodde i Biringvads hjembygd Sigdal. I maleriene Appropriasjon av Th. Kittilsens Farvel da mor! og Soria Moria benytter Biringvad hans motiv og karakterer til å speile allmennmenneskelige følelser som sorg og håp. Samtidig viser hun til Norges historie og påminner om nordmenns livsvilkår i løpet av kort tid er endret.

Denne utstillingen tilegner Biringvad sine elever ved Sigdal Ungdomsskole.

Ann-Magrit Austenås katalogtekt til utstillingen, les her.

Ta kontakt for mer informasjon ah@gallerisemmingsen.no