Skip to content

Anne Kathrine Stangeland

Nye arbeider 17.09-11.10.20

“Mine malerier forholder seg alltid til den synlige virkeligheten – til landskap, personer, gjenstander eller bygninger og rom. Men mest av alt refererer de til naturen. Den er rĂĄstoffet i mine malerier, og tyngdepunktet i mitt arbeid ligger der. Naturmotivet er uuttømmelig, og fortolkningsrommet er grenseløst. Naturen er poetisk og sanselig, stofflig og materiell, og den representerer de helt enkle livsbetingelser; lys og mørke, himmel og jord, vann og vegetasjon.

Mine malerier må gjerne tolkes som en hyllest til naturen og et uttrykk for respekt og sympati for våre omgivelser. Eller som drøm og dragning mot det tidløse. Kanskje representerer det menneskeforlatte landskapet, som er uten referanser til vår egen tid, en dyp uro. Men jeg vil ikke tillegge maleriet egenskaper eller tolkninger det ikke kan bære.

Mine malerier er ikke-sprĂĄklige. Her er ingen tekstlig hjelp ĂĄ hente. Jeg konsentrerer meg om det jeg mener er det grunnleggende i maleriet; ĂĄ skape en visuell sanseopplevelse som berører og virker i kraft av seg selv.”

Er du interessert i et av bildene ta gjerne kontakt for mer informasjon ah@gallerisemmingsen.no

Anne Katrine Stangeland