Skip to content

Christer Karlstad. TVISYN

Nye malerier. 9.11 – 3.12.2023

Som en del av den siste generasjonen med klassisk skolerte billedkunstnere i Norge, føler jeg meg som en representant for en utdøende art. På mange måter både former og speiler dette min tilnærming til det å skape kunst, og hvordan jeg ser på meg selv som kunstner. Min drivkraft for å tilegne meg teknikker og å mestre håndverket har alltid bunnet i et ønske om å bearbeide, oversette og formidle min verdensanskuelse som et troverdig, fortellende maleri. Jeg er det jeg gjør. Enhver tematisk utvikling kommer som et resultat av personlig endring eller vekst, og ikke som et behov for å finne opp meg selv på nytt.

De 17 nye maleriene i Tvisyn utgjør en forlengelse, såvel som en utvidelse, av mine foregående utstillinger hos Galleri Semmingsen: Midnatt, Motherlode og Våkenatt.

Christer Karlstad.

Ta kontakt: 
Astrid Hilde Semmingsen, ah@gallerisemmingsen.no tlf. 905 94 117.
Oda Broch, oda@gallerisemmingsen.no tlf. 476 13 181.