Skip to content

«TASTE OF HISTORY» 08.02-08.03.20

Det sies at kunsthandlerne og galleristene jobber i grenselandet mellom å reflektere smaken og å skape den. De er ikke bare aktører i et kunstmarked, deres oppgave er også å forvalte kunstens kulturelle, estetiske og kunsthistoriske verdi. De skal styrke kunnskapen og lidenskapen for kunst. Kunst som uttrykksform er menneskehetens fotavtrykk i historien. Den er til enhver tid et produkt av vår samtid, men sier samtidig noe om hvor vi har vært og hvor vi vil. Som et fysisk objekt vi kan se og ta på, er det et bevis på vår eksistens. Derfor er det heller ikke så overraskende at visse kunstverk når skyhøye priser i annenhåndsmarkedet. Munch’s «Skrik» er et eksempel på et stykke kunsthistorie som ble solgt for120 MUSD i 2012. Andre viktige verk har aldri vært gjenstand for kjøp og salg i den moderne tid og lar seg vanskelig gi en prislapp.
Hver kunstkjøper går inn i en handel med ulikt utgangspunkt, ulik smak, og ulike mål for sin interesse. Dette gjør også at de forskjellige verkene i denne utstillingen har et vidt historisk spenn fra eldre kunst til moderne, med ulike prosjekter og estetiske uttrykk. Mange av arbeidene har en spennende proveniens fra den internasjonale kunstscenen. De har til felles å holde høy kvalitet. Kunstnerskapene er tunge med et godt fotfeste i utlandet og som vil stå seg i tiden. 

Verkene i utstillingen «Taste of History» er hentet fra viktige internasjonale og norske kunstsamlinger som sjelden, eller aldri, er blitt vist i Norge. Alle kunstnerskapene er etablerte og belyser sentrale og viktige problemstillinger i vår tid. Der Edvard Munch lar komplekse tolkninger av psykologisk natur kommer til uttrykk gjennom enkle og estetiske motiv, presenterer Nan Goldin sin rå og flamboyante dokumentasjon av livet- eller livene som er gått tapt. Andy Warhol sine arbeider er sentrale i en ny måte å lage og se kunst på som endret kunstmarkedets oppfatning av kunstens økonomiske verdi.  Og Bjørn Ransve, som en annen som er representert i denn utstillingen, evner å minne oss på vårt opphav og felles trekk med vår nære, men samtidig fjerne slektninger- apene. En høyst aktuell tematikk i dag hvor empati overfor dyrenes oppfatningsevne og følelsesregister er satt på dagsorden.
Kunst er vårt redskap og vår mulighet til å uttrykke oss ved å bruke et annet språk. Det er evnen til å oppleve og utvide vår forståelse av verden- sakte, men sikkert. Kunstverket åpner for samtaler og debatt. Det er et vitne om at vi ser verdien i noe mer enn bare objektet og statussymbolet kunst er. På denne måten er det ikke bare kunstnerens mulighet til å sette sitt fotavtrykk i tiden- men også vår mulighet til å skaffe oss en smakebit av historien, for å skape fremtiden.

Johan C. Alstad-Øhren, Kunsthistoriker.

Hirst, Munch, Ransve og Rekula.