Skip to content

Danuta Haremska

10.02-16.03.22

Tegning og installasjon.

I arbeidene sine reflekterer hun rundt ulike overlevelsesstrategier knyttet til vår sameksistens med naturen. I tegningene sine fremhever hun naturens mangfold og kompleksitet som direkte påvirker menneskers mentale tilstander. Hun går i en dialog med naturen og tillater seg å trekke parallelle linjer med menneskenes eksistens. Naturen og menneskenes aktivitet avhenger av hverandre, og det er vårt ansvar å være bevisst på våre handlinger. De endringene i naturen som vi nå står overfor, vekker stor uro. Haremskas dype bekymring over de fatale konsekvensene av vårt forbruk av naturen gjenspeiles i hennes papirinstallasjoner. I flere år har hun utforsket materialet papir, som opprinnelig kommer fra naturen og som vi bruker på mange måter. Hun stiller spørsmål om det er nødvendig å uhemmet kutte ned trær og bruke dem som råmateriale når det setter vårt økosystem på spill. I sine installasjoner skaper hun en fornemmelse av naturen, men ikke lenger spirende og grønn. Den fremstår som en skygge av naturen, eller bare et minne om den.

Ta kontakt for mer informasjon ah@gallerisemmingsen.no