Skip to content

Danuta Haremska

10.02-16.03.22

Tegning og installasjon.

I arbeidene sine reflekterer hun rundt ulike overlevelsesstrategier knyttet til vÄr sameksistens med naturen. I tegningene sine fremhever hun naturens mangfold og kompleksitet som direkte pÄvirker menneskers mentale tilstander. Hun gÄr i en dialog med naturen og tillater seg Ä trekke parallelle linjer med menneskenes eksistens. Naturen og menneskenes aktivitet avhenger av hverandre, og det er vÄrt ansvar Ä vÊre bevisst pÄ vÄre handlinger. De endringene i naturen som vi nÄ stÄr overfor, vekker stor uro. Haremskas dype bekymring over de fatale konsekvensene av vÄrt forbruk av naturen gjenspeiles i hennes papirinstallasjoner. I flere Är har hun utforsket materialet papir, som opprinnelig kommer fra naturen og som vi bruker pÄ mange mÄter. Hun stiller spÞrsmÄl om det er nÞdvendig Ä uhemmet kutte ned trÊr og bruke dem som rÄmateriale nÄr det setter vÄrt Þkosystem pÄ spill. I sine installasjoner skaper hun en fornemmelse av naturen, men ikke lenger spirende og grÞnn. Den fremstÄr som en skygge av naturen, eller bare et minne om den.

Ta kontakt for mer informasjon ah@gallerisemmingsen.no