Skip to content

Røise og Brændsrød

s e d i m e n t                   t o p o g r a f i

12.05 – 06.06.21

Espen Røise og Espen Brændsrød  er nærsynte i sine arbeidsprosesser. I strekens brutte, nesten usynlige avsetninger på papiret og i pigmentenes og temperaens langsomme oppbygging av billedflaten.

Topografiske variasjoner oppstår som følge av løsmassers avleiringer og bevegelser på jordoverflaten. Sedimentære avsetninger omdanner langsomt landskapsformene og blir verden slik vi oppfatter den.

Espen Røise arbeider fram et vegetativt kaos i maleriene sine. Summen av sporene satt av mot underlaget, gir ofte følelsen av å stå overfor områder av ikke-kultivert natur. Skogbunner, villniss, kjerr, elveleier, vannspeil synes å vokse fram fra den maleriske strukturen. I billedbyggingen ligger det hos Røise en vedvarende higen etter orden, for å organisere en kaotisk flate, en kaotisk natur.

Espen Brændsrøds blyanttegninger er oppløste, knapt synlige, brutte streker som antyder naturformer. Hver enkelt tegning er ikke knyttet til noe motiv eller sted, utover tegnearkets dimensjoner og de bevegelser som oppstår innad, i tegneredskapets spor. Sporsettingen tilhører situasjonens begrensning; håndens og arkets verden. Tegningene står i kontrast til de tyngre jordarbeidene. Disse har fått tittelen Feltarbeid. Ordet feltarbeid er, ved siden av å referere til sammenstillingen av verkets mange rektangulære felt, også ment beskrivende for aktiviteten rundt innsamlingen av verkets materialer. Materialene (fargene) som utgjør verkets overflate, består av sedimenter og jordmasser hentet fra utvalgte steder rundt om på Hovedøya utenfor Oslo. Hovedøyas topografiske grunnforhold (skogbunner, fjellpartier, sletter, strandlinjer etc) er avgjørende for verkets utseende. Øyas naturlige avgrensing mot sjøen er avgjørende for verkets begrensning.

På åpningsdagen holder vi åpent fra kl. 12-20. Kunstnerne vil være tilstede fra kl. 16-20. Vi tillater 10 stk i galleriet av gangen.

Ta kontakt for mer informasjon ah@gallerisemmingsen.no

espen_espen