Skip to content

Esther Maria Bjørneboe

Clair Obscur

10.12 – 10.01
I  denne utstillingen har Esther Maria Bjørneboe spesielt konsentrert seg om gouachemaleriet på papir i forskjellige formater. Bildene ble produsert svært langsomt og samtidig. Fargene inngår i et bevisst forløp som kontrollert styrer lesningen av en bestemt form: det romlige og flate alltid i forhold til nyanser og kontraster, klart mot dunkelt, lyst mot mørkt. I Clair Obscur-arbeidene studerer hun hvordan formen forholder seg til formatet. I enkelte bilder blir de ulike formene nærmest løsrevet fra sin sammenheng for så videre å kunne formidle opplevelsen av å være både tungt og lett, nært og fjernt, som i en type collage. Clair-Obscur er serien hvor farge og komposisjon danner et lengre forløp og står i et slags avhengighetsforhold til hverandre. Tittelen er hentet fra italienske chiaroscuro og refererer direkte til et klassisk begrep fra renessansen som betegner nye maleriske teknikker for å gjenskape rom og dybde på en flate ved å skape sterke kontraster mellom lys og skygge. Clair-Obscur er også kalt «kjellerlys», eller beskrives som en billed-effekt med kontrastene som «klart-dunkelt» eller «lyst-mørkt». Det er først Leonardo da Vinci (1452-1519) og senere Caravaggio (1571-1610) som regnes som de viktigste representanter i utviklingen av denne maleriske effekten.
Krysningen av det horisontale og vertikale er som problemstilling uunngåelig og alltid interessant innenfor billedflaten.I en abstrakt sammenheng ikke bare for illusjonen av landskap eller natur, men som formatets holdepunkter hvor det abstrakte rom kan fremstå.

Utdrag fra Merete Hovdenaks katalogtekst.

Er du interessert i et av bildene ta gjerne kontakt for mer informasjon ah@gallerisemmingsen.no

Anmeldelser:

Dagsavisen 4. januar 2021

Dagsavisen nettutgave 5. januar 2021

Esther Maria Bjørneboe