Skip to content

Jonas Daatland

08.07 – 15.08.21

Verkene til Jonas Daatland kretser gjerne rundt tema knyttet til maskulinitet, utenforskap og selvforståelse. I denne utstillingen utforsker han denne tematikken gjennom en serie malerier med bygninger og figurer så vel som en serie fiktive portretter. Under overflatens fargespill og forførende malingsstrøk, anes konturene av en usikker og flyktig maskulinitet i kontrast til et tenkt ideal. For Daatland representerer disse bygningene – forlatte hus og hytter usikkerheten i tilværelsen. De kan på ett vis betraktes som steder for tilhørighet, men også som stederfor isolasjon og separasjon.
Hvor hjemmet i utgangspunktet utgjør en trygg og familiær sone,  representerer Daatlands hus og hytter noe ustabilt, ukjent og kanskje til og med truende.  Denne tematikken reflekteres i serien med portretter av ukjente menn, hvor deres identitet viskes ut i omgivelsene ikke ulikt husenes oppløsning. De maleriske kvalitetene tar en sentral plass i Daatlands kunstnerskap, samtidig som det står i samspill med et underliggende psykologisk narrativ. Med en sterk fargepalett og i en  teknikk dermalingen flyter organisk sammen understrekes tematikken i bildene i denne utstillingen. Ved å utforske tilfeldighetenes maleriske muligheter bringes det noe uforutsigbart inn i den kunstneriske prosessen, som igjen bringer motivene i ubalanse. 
I møtet mellom malerienes figurer og former oppstår det en spenning som finner gjenklang i bildenes tematikk. Kontraster og koloritt dramatiserer det motiviske og tematiske.

Ta kontakt for mer informasjon ah@gallerisemmingsen.no

Jonas Daatland