Skip to content
29th May 2024
Foto: Øystein Thorvaldsen

Lørdag 12. oktober åpnet  jubileumsutstillingen! Vi inviterer til en utstilling som viser bredden av kunstformer som er representert i galleriet. Utstillingen har fått tittelen
“Hvor kommer du fra?”

Anmeldelse av Tommy Olsson

Følg oss på Facebook og Instagram

Galleriet fyller 20 år og har i løpet av disse årene markert seg som en av de mest betydningsfulle galleriene i Norge. Galleriet har langsomt og over tid koblet til seg kunstnere hvor flest uttrykker seg innen maleriet, men man finner også et knippe fotografer, de som jobber på papir og en skulptør. Målet til galleriet har vært å skape et «vindu» ut mot et aktivt publikum som ønsker å finne de kvalitetssikrede kunstnerne. 

Andre nyheter