Skip to content

Kari Mette Wik - Gjemsel

19.03-19.04.22

I denne utstillingen viser Kari Mette Wik malerier i ulike formater, malt i løpet av de to siste årene.
Gjennom en svært omskiftelig og krevende tid har hun ved hjelp av ulike maleriske strategier lett etter bilder som kan bli til uttrykk for noen av erfaringene dette har ført med seg.

Som i en arkeologisk utgravning bærer arbeidsprosessen og resultatene hennes
preg av lange, søkende perioder med leting og graving som etter tid fører til funn; det være seg noen fragmenter, eller noe essensielt som kan gi mer utfyllende svar. Wik tilhører en gruppe kunstnere som har fortsatt sin utforskning av maleriet som medium gjennom flere tiår. Hun er opptatt av maleri som uttrykksform og tradisjon, og har gjennom årene opparbeidet seg et repertoar som gir henne stort spillerom. Dette utnytter hun til fulle ved å bevege seg mellom det sarte nakne og det komplekse stofflige – mellom det ekspressivt abstrakte og det som har sitt utgangspunkt i det visuelt observerte.
Slik evner hun å gi sitt maleri et uttrykk for noe dypt menneskelig; noe som er i
stadig endring og på samme tid gjenkjennelig. Et tidsbilde: Utfordrende, polarisert og samtidig trøstefullt.

Kari Mette Wik er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo. Hun har stilt ut i Galleri
Semmingsen jevnlig siden 2001, samt en rekke andre steder, som Trøndelag
Senter for Samtidskunst, Telemark Kunstnersenter, Sandefjord Kunstforening m fl. Hun har deltatt fem ganger på Høstutstillingen, og har blitt innkjøpt bl.a av Norges Bank, Fana Sparebank, KPA, Helsebygg Midt-Norge og Helse Sør-Øst. Hun har utført offentlige utsmykningsoppdrag for Telemark Fylkeskommune og Helse Sør-Øst, og utførte sommeren 2021 et stort bestillingsoppdrag til Steigenberger Parkhotel Dûsseldorf på oppdrag fra det tyske arkitektfirmaet MAY Architectural Design.

Utstillingen er støttet av Billedkunstnernes Hjelpefond.

Ta kontakt for mer informasjon ah@gallerisemmingsen.no

Kari Mette Wik