Skip to content

Marius Moe - Nye Malerier

19.08 – 19.09.21

«Landskapsmaleri er en malerisjanger som krysser stÞrre sprang i tid og rom. Stedet som skildres i maleriet kan vÊre forgangent og vise et sted eller en landskapstype som fantes for tohundre Är siden og aldri mer vil finnes. 
I noen landskap i England har de Äkergrenser som er uforandret siden jernalderen. Det vil si eiendomsgrenser som har vÊrt uforandret siden romerne, det er idéer med bestandighet. Som oftest vil stedet vÊre en blanding av bestÄenhet og spor etter forskjellige epoker og hendelser. NÄ snakker jeg om kulturlandskapet som er den landskapstypen som berÞrer meg mest. Dette spillet av linjer og flater, mellom Äkerlapper og kantkratt og skog, skÄret igjennom av hjulspor og stier. Et spill mellom menneskets dyrking, planer og naturens tilfeldighet og uvilje mot Ä styres. Disse pastorale stemningene finner jeg igjen pÄ kryss og tvers i vidt forskjellige kulturelle uttrykk i eldre og mer moderne tider. Jeg finner igjen detaljer, elementer og stemninger fra tidligere malere som Giorgione, Claude Lorrain og John Constable, i scener og bakgrunnsdetaljer i filmer som Sauen Shaun, Ringenes Herre, DrÞmmehagen og filmene fra det japanske Studio Ghibli. 

I denne utstillingen har jeg bragt sammen nye og gamle malerier. De utgjÞr bruddstykker av pastorale stemninger. De eldste er over tyve Är gamle og de nyeste knapt noen uker gamle. Jeg har malt pÄ alle de siste to Ärene. Det er interessant Ä ta opp igjen gamle ting og forfÞlge de gamle stemningene samtidig som jeg maler pÄ helt nye ting. Da fÄr de gamle maleriene og idéene innspill fra en nyere tid samtidig som de nye maleriene skapes i samtale med eldre idéer. Lik tider og lag overlapper og gjennomskjÊrer hverandre i landskapet.» 

Ta kontakt for mer informasjon ah@gallerisemmingsen.no

 

Marius Moe
Marius Moe
Marius Moe
Marius Moe
Marius Moe