Skip to content

Marius Moe - Nye Malerier

19.08 – 19.09.21

«Landskapsmaleri er en malerisjanger som krysser større sprang i tid og rom. Stedet som skildres i maleriet kan være forgangent og vise et sted eller en landskapstype som fantes for tohundre år siden og aldri mer vil finnes. 
I noen landskap i England har de åkergrenser som er uforandret siden jernalderen. Det vil si eiendomsgrenser som har vært uforandret siden romerne, det er idéer med bestandighet. Som oftest vil stedet være en blanding av beståenhet og spor etter forskjellige epoker og hendelser. Nå snakker jeg om kulturlandskapet som er den landskapstypen som berører meg mest. Dette spillet av linjer og flater, mellom åkerlapper og kantkratt og skog, skåret igjennom av hjulspor og stier. Et spill mellom menneskets dyrking, planer og naturens tilfeldighet og uvilje mot å styres. Disse pastorale stemningene finner jeg igjen på kryss og tvers i vidt forskjellige kulturelle uttrykk i eldre og mer moderne tider. Jeg finner igjen detaljer, elementer og stemninger fra tidligere malere som Giorgione, Claude Lorrain og John Constable, i scener og bakgrunnsdetaljer i filmer som Sauen Shaun, Ringenes Herre, Drømmehagen og filmene fra det japanske Studio Ghibli. 

I denne utstillingen har jeg bragt sammen nye og gamle malerier. De utgjør bruddstykker av pastorale stemninger. De eldste er over tyve år gamle og de nyeste knapt noen uker gamle. Jeg har malt på alle de siste to årene. Det er interessant å ta opp igjen gamle ting og forfølge de gamle stemningene samtidig som jeg maler på helt nye ting. Da får de gamle maleriene og idéene innspill fra en nyere tid samtidig som de nye maleriene skapes i samtale med eldre idéer. Lik tider og lag overlapper og gjennomskjærer hverandre i landskapet.» 

Ta kontakt for mer informasjon ah@gallerisemmingsen.no

 

Marius Moe
Marius Moe
Marius Moe
Marius Moe
Marius Moe