Skip to content

Mona K. Lalim

INTERNI. 12.10 – 5.11.2023

I Interni viser Mona K. Lalim fotografier av utsnitt fra historiske rom og antikke arkitektoniske fragmenter i dialog med oljemalerier. Fotografienes iboende historieskriving inspirerer de abstrakte og lineĂŠre fortolkningene av rom i maleriene. I hennes kunstpraksis er hun opptatt av en omvendt arkeologisk rekonstruksjon av rommet, der kunstverkene gir en fĂžlelse av samspill mellom fortid og nåtid.

Lalims metode består i å utforske klassisk oljemaleri ved å utvikle maleteknikker, som gjenspeiler fargekoder og utsnitt av strukturer i historiske rom, mens fotografiene er nĂžyaktige observasjoner av interiĂžr. Denne måten å komponere malerier, antikke arkitektoniske fragmenter og fotografier på gir arbeidet hennes et preg av tidlĂžshet. Referansene til rekonstruksjon av bygninger og håndverkets betydning er viktig for forståelsen av hennes kunstnerskap.

Tematisk har kunstprosjektene vĂŠrt relatert til opplevelsen av rom og arkitektur siden 2004. Mona K. Lalim har atelier i relasjon til sitt hjem nĂŠr Oslo, og arbeider med kunstprosjekter i Italia hvor hun har bolig og atelier syd for Roma.

Tidligere i hþst skrev skribent Anne Marit Muri artikkelen A Norwegian Artist’s Fusion of Old and New Times  i Daily Scandinavian om Lalims liv og kunstnerskap

Ta kontakt: 
Astrid Hilde Semmingsen, ah@gallerisemmingsen.no tlf. 905 94 117.
Oda Broch, oda@gallerisemmingsen.no tlf. 476 13 181.