Skip to content
12th April 2024

Reisefølge 09.11-05.12.19

Reisefølge

En utstilling med tre kunstnere som representerer tre forskjellige uttrykk innenfor maleriet. Roar Werner Eriksen, Geir Yttervik og Terje Uhrn.

Roar Werner Eriksen er forankret i abstrakt ekspresjonisme, det gestbaserte og intuitive prosess styrte maleriet. Geir Yttervik maler bilder som viderefører den episke billedtradisjon fra renessansen, barokken, inn i vår tid, sterkt påvirket av det narrative billedspråket i tysk og amerikansk postmoderne maleri. Terje Uhrn arbeider innenfor et konkret, men samtidig illusjonistisk maleri med sterk vektlegging av form og farge. Dette er billedkunstnere som  representerer mye av det som har skjedd i norsk maleri siden tidlig åttitall og fram til i dag.

Andre nyheter