15th November 2019

Reisefølge

Reisefølge

Vi har den glede å ønske velkommen til en utstilling med tre kunstnere som representerer tre forskjellige uttrykk innenfor maleriet. Roar Werner Eriksen, Geir Yttervik og Terje Uhrn.
Utstillingen vises fra 9.11 – 4.12

Se arrangementet på Facebook

Roar Werner Eriksen er forankret i abstrakt ekspresjonisme, det gestbaserte og intuitive prosess styrte maleriet. Geir Yttervik maler bilder som viderefører den episke billedtradisjon fra renessansen, barokken, inn i vår tid, sterkt påvirket av det narrative billedspråket i tysk og amerikansk postmoderne maleri. Terje Uhrn arbeider innenfor et konkret, men samtidig illusjonistisk maleri med sterk vektlegging av form og farge. Dette er billedkunstnere som  representerer mye av det som har skjedd i norsk maleri siden tidlig åttitall og fram til i dag.

Andre nyheter