Skip to content

SYKLUS

CHRISTINE ISTAD / JANINE MAGELSSEN / HANNE-MAY SCHEEN
25.8-25.9.
Avd. Tjuvholmen.

Utstillingen Syklus markerer at vi runder av en viktig epoke i galleriets historie. Gjennom åtte år på Tjuvholmen har vi levert ambisiøse utstillingsproduksjoner og arrangementer til et lojalt publikum i vekst, og befestet vår posisjon som en sentral formidler av samtidskunst. Vi avslutter derfor med en solid utstilling med 3 kunstnere; Christine Istad, Janine Magelssen og Hanne-May Scheen, før vi forlater Tjuvholmen og flytter tilbake til Frogner.

CHRISTINE ISTAD viser med sin nye fotoserie FLOAT en glede over den verden vi lever i, men også uro. For elementet vann som vi er avhengig av og har prøvd å forstå og temme gjennom tusener av år, er ute av kontroll nettopp på grunn av oss. Til tross for at Istad alltid har vært tett knyttet til naturen, er det først i nyere tid at hun har begynt å ta det med inn i kunsten. Denne vendingen har skjedd gjennom bruk av mer organiske former og motiver og gir assosiasjoner til vann i bevegelse, selv om bildene i virkeligheten er av arkitektoniske elementer. Istad er opptatt av det vi ser – og det vi ikke ser. Fotografiene er fortolkninger av omgivelsene der kunstneren ønsker å flytte fokuset vekk fra det som faktisk blir avbildet.

JANINE MAGELSSEN søker å fange den abstrakte sansningen av “noe” gjennom et minimalistisk og poetisk formspråk. “Noe” kan være en ordløs fornemmelse av romlighet, lyd og bevegelse. Et fysisk, nærværende rom, uten narrative elementer. I utstillingen viser Magelssen veggobjekter og objekter. Veggobjektene er bygget opp innenfra med konvekse/konkave linjer og volumer. Flaten behandles med sparkel og gesso i mange lag og pusses så ned til svake antydninger av volumer og spenningsrom synliggjøres. Objektene består av enkle former som settes i dialog med hverandre; konstellasjoner som unndrar seg språklig fortolkninger og aktiverer følesansen.

I HANNE-MAY SCHEENS abstrakte malerier er det referanser til natur, kultur og identitet. Maleriene blir bygget opp lagvis med transparente strøk for å trekke fram eller skjule underliggende linjer og spor. Det å skape rom er et er et sentralt tema. I komposisjonene er det særlig mellomrommene som undersøkes, som rommet mellom trær i skogen, rommet mellom mennesker og lysets evne til å skape rom der det slipper til.

Ta kontakt for mer informasjon ah@gallerisemmingsen.

Bilder fra utstillingen blir lagt ut fortløpende.