Skip to content
3rd June 2023

Treklang 7.12 - 12.01.20

Petter Skovagaard

I juleutstillingen 2019  samlet vi tre billedkunstnere Peter Skovgaard, Christopher Rådlund og Sergei Sviatchenko som behersker, utfordrer og fornyer kunsthistoriske tradisjoner. Til tross for ulike uttrykk bruker de et ekspressivt billedspråk som har fått fornyet aktualitet i vår tid. Arkitektur og politikk er også en fellesnevner for  disse kunstnerne. 

Til tross for ulike uttrykk bruker de et ekspressivt billedspråk som har fått fornyet aktualitet i vår tid. Arkitektur og politikk er også en fellesnevner for  disse kunstnerne.