Kari Mette Wik 19.03-19.04.22.

Kari Mette Wik forholder seg til maleriet som et rom for dialog og refleksjoner av emosjonell og eksistensiell karakter. Parallelt utforsker hun maleriet som kunstnerisk kategori og eget visuelt vokabular. I sentrum står fargen og stoffet. Som språk, metafor og materie.

Continue reading

Artist talk med Anne Ingeborg Biringvad

Anne Ingeborg Biringvad

Vi inviterer dere inn til Biringvad’s politiske installasjon, en kommentar til vår tids store utfordring og mareritt – flyktningkrisen. Utstillingen viser et spenn fra norske rosemalte bondemøbler til akantusornamentikk fra Midt-Østen. Samtidig viser hun til Norges historie og påminner nordmenns livsvilkår i løpet av kort tid er blitt endret.

Continue reading