Espen Røise

Espen Røise

Røises arbeider er preget av et naturgitt kaos. Han forholder seg til enkle, prosaiske former vi finner i naturen. Myra, treet, kollen, elven som bukter rundt sandbanken.

Continue reading