Tulla Elieson

Tulla Elieson

Tulla Eliesons røtter var i kunsthåndverket, men arbeidene tok etter hvert billedkunstens uttrykksform. Hun arbeidet på store keramiske flater der strukturer og tegninger ble innarbeidet i overflaten gjennom ulike teknikker.

Continue reading