Geir Harald Samuelsen

g-h-samuelsen

Et abstrakt, taktilt og gesturalt landskap uttrykkes i Geir Harald Samuelsens kunstnerskap. Naturen, naturkrefter, kroppslig utstrekning og bevegelse er viktige omdreiningspunkter.

Continue reading

Ingela Grov

Ingela Grov

Ingela Grov utforsker maleriets fysiske sider og ulike grader av kontroll i maleriprosessen. Resultatet er komposisjoner som vibrerer av energi og dynamikk.

Continue reading

Christer Karlstad

Christer Karlstad

I Christer Karlstads figurative malerier beskrives et symbol- og skjebnetungt univers der natur, mennesker og ville dyr lever i et særegent samspill og hierarkiene er stokket om.

Continue reading

Roar Werner Eriksen

Roar Werner Eriksen

Det er et nærvær i Roar Werner Eriksens komposisjoner som vi kan søke tilflukt i. Visuelle rom som både skjuler og avdekker, gjennom lag av tegning og malingsstrøk. Eriksen legger slør på slør over fragmenter av minner og rester av følelse.r

Continue reading

Heidi Marie Wien

Heidi Marie Wien

Heidi Marie Wien utforsker møtet mellom natur og kultur, og hvordan menneskeskapte elementer forholder seg i landskapet. Observasjonene videreutvikler hun på skissebordet og deretter på hvitgrunnet lerret.

Continue reading

Kari Brit Kjerschow

Kari Brit Kjerschow

I maleriene til Kari Brit Kjerschow er fargen både et virkemiddel og et mål i seg selv. Bildene er tolkninger av historiske og klassiske motiver der lyset transformeres til farge og strøk i et malerisk formspråk fra vår tid.

Continue reading

Janicke Schønning

Janicke Schønning

Janicke Schønning er friluftsmaler og flyttet sin atelierpraksis ut i skogen for over ti år siden. Med tusj og gouache på papir utforsker hun naturen i et stort spenn av uttrykk.

Continue reading

Kari Mette Wik

Kari Mette Wik

Dialog og refleksjoner av emosjonell og eksistensiell karakter er utgangspunktet i Kari Mette Wiks malerier. I sentrum stĂĄr stofflighet og farge.

Continue reading