Skip to content

Anne Siv Falkenberg Pedersen

Anne Siv fokuserer på den fysiske og psykiske bevegelsen, med maleri som hovedmedium. Arbeidene er hovedsakelig abstrakte, men har mange komplekse kryssreferanser. Prosessen kan sammenliknes med en arkeologisk utgravning av kropp og sjel; hvor alt er observert, med avstand og nærhet. Hun er interessert i distinksjonen mellom det vakre og det stygge. Uroen kontra det meditative. Fysiske rom eller sinnstilstander som kjennes kjente eller ukjente, men som uten tvil har en tilstedeværelse og energi.  Maleriene er for det meste produsert i serier og er en blanding av malermetoder og struktur med en intuitiv tilnærming. Elementer er forstørret, redusert, fordoblet eller fjernet. Det er en kontrast mellom de geometriske og oppløste formene- som noe som alltid er i en prosess for å forandre seg til noe annet. En konstant samtale mellom orden og kaos.

Les intervju med Anne Siv i yngspc.com

Kunstnerens egen nettside og cv: annesivfp.no

Anne Siv Falkenberg Pedersen

Tilgjengelige arbeider