Skip to content

Christer Karlstad

Det er ganske presist. Jeg er i og for seg ikke interessert i å fornye meg, men jeg vil gjerne finne frem til noe nytt innenfor mitt formspråk. Samtidig har jeg lyst til å befinne meg et sted der det er litt smertefullt å være. Jeg er ganske trygg på at jeg kjenner disse grenseoppgangene. At jeg er en som stort sett klarer å balansere. Uansett er jeg som oftest klar over hvordan mottakelsen blir blant dem som ikke liker det jeg holder på med vil være. Men jeg insisterer på mitt. Hvor man kommer fra og hvem man er blitt et slags mysterium, men jeg vet hvem jeg er. Jeg har masse ideer. Mange dårlige og noen gode. Og en hel bank av ting som venter på å kunne realiseres. Noen skyves foran meg fordi de er for ambisiøse. Andre ligger bare på vent. Men jeg vet «alltid» – i hermetegn – om noe «er noe». Jeg setter ikke i gang med et bilde og er usikker på hvordan det skal ende opp. Ja, jeg kan forfølge en liten og enkel idé, men jeg skal være rimelig bombesikker på at jeg er inne på noe før jeg setter i gang

Se kunstnerens nettside og cv christerkarlstad.com

Tidligere utstillinger:

Våkenatt 25.06.20-19.07.20

Christer Karlstad

Tilgjengelige arbeider