Skip to content

Christopher Rådlund (1970-2022)

Christopher Rådlund (SV) sine malerier beskrives som nyfigurative, romantiske og realistiske med innslag av en meditativ symbolikk. De representerer enkelhet og stillhet, et mørke og et savn. Rådlund har latt inspirere av den norske maleren Peder Balke (1904-1887). Han kom til Norge i 1991 for å skolere seg i det klassiske maleriet ved Kunstakademiet i Oslo.
Han er også utdannet ved Statens Håndverks- og kunstindustriskole i Oslo,
Konstindustriskolan i Göteborg og Konsthögskolan i Umeå. I dag finner vi kunsten hans i arkitektur, kjente portretter og tverrfaglige kulturprosjekter. Rådlund har også utgitt tidsskriftet Kilden og har vært gjesteredaktør i Aorta. Han er også kjent for sitt samarbeid  med komponisten Marcus Paus. I 2015 vant Rådlund konkurransen om å tegne en minnemynt for Norges Bank i forbindelse med Høyesteretts 200-årsjubileum.

I forbindelse med Christopher R. Rådlunds grafikkutstilling i galleriet vil 15 malerier bli solgt å gå uavkortet til Rådlunds bo.

Utstillingen er laget i samarbeid med Christophers sønn, Elias Christopher Rådlund. 

MALERIER

Christopher Rådlund

Tilgjengelige arbeider