Skip to content

Danuta Haremska

Jeg jobber vekselvis med tredimensjonale installasjoner, skulpturer og todimensjonal tegning. I tredimensjonale arbeider er jeg interessert i rommet, materialene og det taktile som kan oppleve i fysisk kontakt med verket. I tegningen er det andre kvaliteter som fascinerer meg. Jeg er kontinuerlig p√• jakt etter en materie som kan fremst√• som troverdig og som ikke er kopiering av virkelighet. I stedet for √• tegne landskapet slik det er, lar jeg blyanten ledes av stemningen jeg opplever i m√łte med naturen. Jeg eksperimenterer med virkemidler som kan f√łre til et resultat som minner om naturen. Jeg √łnsker √• fremheve naturens kompleksitet, men den lar seg ikke replisere i sin intrikate helhet. I tegningene skapes en visuell abstrakt kvalitet der naturen kun er et begrep.

I alternate between working with three-dimensional installations, sculptures and two-dimensional drawing. When it comes to three-dimensional work I am interested in the space it is placed in, the materials it is made of and the tactile quality of it that can be experienced in physical contact with the work. As to drawing, there are other qualities that fascinate me. I am constantly searching for something that may appear credible but at the same time is not a copy of reality. Instead of drawing the landscape as it is, I let the pencil be guided by the mood and emotions I experience when facing nature. I experiment with various means that can lead to a result that is reminiscent of nature. I want to highlight the complexity of nature, but it cannot be replicated in its intricate entirety. The drawings create a visual abstract quality where nature is only a concept.

Danuta Haremska

Tilgjengelige arbeider