Skip to content

Erik Asla

Fotograf bosatt i Los Angeles

Asla startet sin karriere i Paris. Etter et lengre opphold i kunsthovedstaden, ble han
tilbudt jobb hos den legendariske fotograf Herb Ritts i Los Angeles. Ritts var blitt
verdenskjent for sine bilder av Hollywoodstjerner, politikere og kulturpersonligheter.
Møtene med kunstnere som Robert Rauschenberg gjorde et dypt inntrykk på Asla så
da han begynte å jobbe selvstendig, søkte han mot en karriere med et kunstnerisk og
personlig uttrykk. Hans stemningsfulle bilder av verdenshav og sjø i kontinuerlig
bevegelse bærer ofte på en abstrakt kvalitet. De besitter en malerisk stofflighet, i
tillegg til en delikat og raffinert koloritt som også gir rom for det meditative.

Erik Asla Stillhetens bevegelse. Utstilling i Drammen Museum 1.9-17.10.2021

Erik Asla