Skip to content

Espen Røise

Det er følelsen av natur han maner frem; ürstidene, syklusene, den vüte jorden
rundt et myrvann, de vürgrønne trekronene, de dunkle skogbunnene med
podsoljord, høstfarger. Espen Røise jobber lag pü lag, han skraper ned og
bygger lagene opp pĂĽ nytt med spor av historien til lagene under. Det er de
tilsiktede tilfeldighetene i møtet mellom tidligere malingslag og nye strøk med
penselen, som fremkaller den følelsen av natur, av skog eller myr Espen
Røise søker etter. I billedbyggingen er det en vedvarende higen etter orden,
for ĂĽ organisere en kaotisk flate, en kaotisk natur. Billedflaten og naturen er i
sitt vesen underlagt tilfeldigheter. Det ideale er at enhver tilfeldig hendelse pĂĽ
lerretet kan fĂĽ betydning i billeddannelsen. Tilfeldigheter fremstĂĽr som
uunngüelige og nødvendige. Og om et maleri finner veien tilbake til atelieret
etter endt utstilling, fortsetter prosessen med flere lag, skraping av maling, nye
penselstrøk. Denne naturens syklus, med ürstidenes skiftninger, ürene som
gür, forskyvningene i et landskap over tid, finner man igjen i Røises bilder.
Prosessen speiler motivet. Espen Røise bruker i all hovedsak eggoljetempera
som han blander selv. En teknikk som har blitt brukt siden Babylons tid, og har
en skjørhet i seg som i sitt vesen føles nÌr naturen.
Espen Røise (f. 1955) har sin utdannelse fra Statens hündverks- og
kunstindustriskole, og Statens kunstakademi i Oslo. De siste
sepratutstillingene er i LNM 2019, Galleri Semmingsen 2016 og Galleri Trafo i
2013. Han er innkjøpt av blant annet Statoil og Norsk Kulturrüd.

Kunstnerens egen nettside og cv: espenroise.no

Ta kontakt pü mail ah@gallerisemmingsen.no om du ønsker  mer informasjon om bildene til Espen Røise.

Ny utstilling 26.09- 20.10 Espen Røise (pü lerret)

Espen Røise

Tilgjengelige arbeider