Skip to content

Esther Maria Bjørneboe

Billedkunstner Esther Maria Bjørnboe er maler og tegner. Vi kjenner henne også som avistegner/rettstegner for dagspressen, for tiden NRK og Aftenposten. Hun bor og arbeider i Oslo og er utdannet ved Institutt for Farge ved Statens Håndverks-og Kunstindustri Skole. Hun har mottatt Statens Garantiinntekt for Kunstnere og har en lang rekke utstillinger bak seg. Hun er innkjøpt til private og offentlige samlinger som bla Utenriks Departementet, Statsministerens Kontor, og Nasjonalbibloteket og har gjennomført flere offentlige utsmykkingsoppdrag for bla Oslo kommune og KORO. 

Hennes arbeider er abstrakte og fargesterke. Bildene utvikles i serier der strenge fargesammensetninger og tydelige komposisjons-elementer er viktige drivere i billedflaten. Hun uttaler om arbeidene; 
«Jeg søker i bearbeidelsen av et visuelt objekt med sine formale løsninger, et rykk ut fra, eller en distansering til den fullendte naturen selv om naturen i seg selv ofte er utgangspunktet for arbeidet. I bildet forekommer nye koblinger som stimulerer til tolkning, et minne om opphavet. Et bilde blir til gjennom mange lag av beslutninger, og blir stort sett aldri slik det var tiltenkt. Det avsluttede arbeidet har i sin prosess mot ferdigstillelse gjennomgått en transformasjon og søker mot noe enhetlig»

Kunstnerens egen nettside og CV Esther Maria Bjørneboe

Tidligere separatutstillinger:

Clair Obscure 2021

Tilgjengelige arbeider