Skip to content

Geir Harald Samuelsen

Geir Harald Samuelsens maleri befinner seg i en abstrakt, taktilt og gesturalt
kunstnerisk landskap, med naturen, naturkreftene, den kroppslige utstrekning og
bevegelse som omdreiningspunkter. Han blander gjerne sjangre og henter
inspirasjon fra litteratur, film, filosofi og sport. I denne utstillingen er fjellet og
fjellklatringenes kroppslige og mentale dimensjon og tilstedeværelse viktige
referansepunkter.
Samuelsen er også initiativtaker og prosjektleder for et større kunstnerisk
forskningsprosjekt ved Kunstakademiet, Universitet i Bergen, som tar opp
møtepunkter mellom kunst og arkeologi. Prosjektet heter Matter, Gesture and Soul.
Samuelsen har stilt ut på steder som Trondheim Kunstmuseum, Henie Onstad
Kunstsenter, Galleri Wang i Oslo og Galleri Boulouh i Bergen.
Han har skrevet i bøker og for magasiner som Morgenbladet, Billedkunst, Harvest og
senest i boken «Artistic Practice, and Archaeological Research», Archaeopress,
London 2019.

Se kunstnerens nettside og cv: geirharaldsamuelsen.com

 

Geir Harald Samuelsen

Tilgjengelige arbeider