Skip to content

Harald Fenn

Født i 1963, utdannet ved Statens Håndverks og Kunstindustriskole,
Statens Kunstakademi.

Harald Fenns billedverden har kjente referanser som knytter hans arbeider til en gjenkjennelig malerisk posisjon. Samtidig som motivet understreker en
syntetisk karakter og skaper en idyll av det tvetydige og urovekkende slaget, innehar
de en malerisk lengsel etter noe som har vært, sammen med en bevissthet om at det
er borte. Dette er en intellektuell tilnærming til maleriet som balanseres med
opplevelsen av maleriet som en konkret fysisk virkelighet.
Maleriet er ikke bare analyse og kunsthistorie, men en konkret visuell stimulans og
en sanselig erfaring.

Kunstnerens egen nettside og cv: haraldfenn.com

Separatutstillingen Avstandens melankoli 24.09-23.10

Harald Fenn

Tilgjengelige arbeider