Helle Kaarem

Helle Kaarem arbeider med maleriets grunnleggende bestanddeler –farge, form, valg, illusjon og materie. Hun er interessert i tilværelsens tvetydighet og drama, og søker med maleriene å bearbeide livsopplevelsen og henvende seg til menneskers indre liv. Abstrakte bilder, som musikk, er bilde skapende i seg selv og virker direkte på nervesystemet. Bildene er sanselige og beslektet med verden, men unndrar seg avbildning. Vi dikter våre omgivelser underveis. Musikken og kunsten gjendiktes kontinuerlig i den enkelte.

Helle Kaarem

helle kaarem