Skip to content

Helle Kaarem

Helle Kaarem arbeider med maleriets grunnleggende bestanddeler – farge, form,
valg, illusjon og materie. Hun er interessert i tilværelsens tvetydighet og drama, og søker med maleriene å bearbeide livsopplevelsen og henvende seg til menneskers indre liv. Abstrakte bilder, som musikk, er bilde skapende i seg selv og virker direkte på nervesystemet. Bildene er sanselige og beslektet med verden, men unndrar seg avbildning. Vi dikter våre omgivelser underveis. Musikken og kunsten gjendiktes kontinuerlig i den enkelte.

Se kunstnerens egen nettside og cv: hellekaarem.com

Tidligere utstillinger:

Separatutstilling 2020

Tilgjengelige arbeider