Skip to content

Helle Kaarem

Helle Kaarem arbeider med maleriets grunnleggende bestanddeler – farge, form,
valg, illusjon og materie. Hun er interessert i tilvÊrelsens tvetydighet og drama, og sÞker med maleriene Ä bearbeide livsopplevelsen og henvende seg til menneskers indre liv. Abstrakte bilder, som musikk, er bilde skapende i seg selv og virker direkte pÄ nervesystemet. Bildene er sanselige og beslektet med verden, men unndrar seg avbildning. Vi dikter vÄre omgivelser underveis. Musikken og kunsten gjendiktes kontinuerlig i den enkelte.

Se kunstnerens egen nettside og cv: hellekaarem.com

Tidligere utstillinger:

Akryl pÄ lerret 15.10.20-08.11.20

Helle Kaarem

Tilgjengelige arbeider