Skip to content

Ingela Grov

”Jeg vil få til et maleri som bare er det det er. Frigjort fra alt. Der malingen står i fokus. Farger og strøk spiller sammen, legger seg i tykke lag og glir inn i hverandre. Når jeg maler forsøker jeg å skape meg et rom av maling. Et rom der jeg kan la meg totalt oppsluke av maleriet, og bli fri fra enhver annen tanke. Der jeg forsvinner inn i maleriet. Inn i det rommet der alt er mulig. Der bare maleriets egne lover gjelder”

Ingela Grov sine malerier er ekspressive, abstrakte og eksperimenterende. Hun er opptatt av maleriprosessen og det fysiske ved maleriet.

Ingela Grov er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim. Hun har hatt separatutstilling ved bl.a Sogn og Fjordane Kunstmuseum og Oslo Kunstforening. Hun er innkjøpt av KORO og SF-Kunstmuseum og har deltatt flere ganger på Statens Høstutstilling.

Pressemelding fra kommende utstilling

Se bildene i utstillingen

Ingela Grov

Tilgjengelige arbeider