Skip to content

Janine Magelssen

I kunstnerskapet arbeider jeg i et abstrakt, redusert formspråk som adresserer opplevelsen av rom, volum, lys og materialenes egenskaper.  Spesielt er jeg opptatt av forholdet mellom optisk og taktilt volum. Sentrale begreper for meg er persepsjon, det utstrakte øyeblikk, form, lys, tomrom og stillhet.

Arbeidene relaterer seg til menneskekroppen, slik at format, størrelser og overflater oppretter fysiske kontaktpunkt med betrakteren. Verkene viser ikke til noe utover seg selv. De skal ikke noe sted, de skal være så tomme som mulig, men likevel gi en fornemmelsen av nærvær.

Kunstnerens egen nettside: janinemagelssen.com

Janine Magelssen