Skip to content

Janine Magelssen

Janine Magelssen arbeider i et redusert men taktilt formspråk. Hun er spesielt opptatt av forholdet mellom optisk og taktilt volum og tar i bruk materialenes iboende egenskaper, rom, lys og volum for å finne frem til verk som uttrykker abstrakt sansing. Arbeidene kommer til uttrykk som veggobjekter, fargerelieffer, tegninger på papir og stedspesifikke verk; rett på vegg i grenselandet mellom tegning og objekt, som løse skulpturer på vegg og fritthengende konstruksjoner i rom.

Ved hjelp av sparkel, gesso, stålkonstruksjoner og malte fargefelt skaper Magelssen konstellasjoner som unndrar seg språklige fortolkninger. I stedet aktiviserer de romlige og fysiske erfaringer i en språkløs tilstand. Konvekse og konkave linjer og volumer veksler kontinuerlig mellom å definere og å forvirre. Marginale forskyvninger i fargepigmenter og struktur åpner opp for en opplevelse som i stor grad handler om kroppslig tilstedeværelse

Kunstnerens egen nettside: janinemagelssen.com

Janine Magelssen

Tilgjengelige arbeider