Skip to content

Kari Mette Wik

Kari Mette Wik arbeider primært med abstrakt maleri, innenfor et utvidet maleribegrep. Hun har en Master of Fine Arts fra Institutt for Farge ved SHKS, Oslo. Hun har stilt ut i Galleri Semmingsen jevnlig siden 2001, samt en rekke andre steder, som Trøndelag Senter for Samtidskunst, Telemark Kunstnersenter, Sandefjord Kunstforening mfl. Hun har deltatt en rekkeganger på Statens Kunstutstilling, Høstutstillingen, og har blitt innkjøpt bl.a av Norges Bank, Fana Sparebank, KPA, Helsebygg Midt-Norge og Helse Sør-Øst. Hun har utført offentlige utsmykningsoppdrag bl.a for Telemark Fylkeskommune og Helse Sør-Øst. I sin anmeldelse av hennes separatutstilling «Arv», skrev Tommy Olsson i Klassekampen den 24.10 2018:«….Kari Mette Wiks utgangspunkt kan se ut til å befinne seg hinsides så pass enkle forståelser som introvert og ekstrovert, spennet er ganske enkelt så mye større enn som så. Størrelsen er i selve verket større enn man tror…»

Kunstnerisk praksis:

Jeg forholder meg til maleriet som et rom for dialog og refleksjoner av emosjonell og eksistensiellkarakter. Parallelt utforsker jeg maleriet som kunstnerisk kategori og eget visuelt vokabular. I sentrum står fargen og stoffet. Som språk, metafor og materie. Innholdet er avgjørende for formen, det er tematikken som styrer teknikk, material- og fargevalg. En åpen og eksperimentell prosess er alltid en viktig drivkraft i mitt arbeid. Tematisk kretser arbeidene rundt tvetydighet på et eksistensielt plan; tvil og håp, mot og mismot, idyll og drama. Motstridende impulser bringes sammen – innholdsmessig og formalt

Se kunstnerens nettside og cv: karimettewik.net

kari mette wik

Arbeider til salgs