Skip to content

Marius Schultz

Marius Schultz (f. 1962) har fotofaglig kunstutdanning fra Brooks Institute of Photography i USA.Vann har alltid fascinert ham og i voksen alder er det vannet, det norske vannet, han vender tilbake til når han søker nærhet og ro. Fotografiene bærer preg av denne tilhørigheten og dragningen mot vann, som er et gjennomgangstema i hans fotografier. I tidligere utstillinger har Schultz utforsket menneskekroppen i landskap hvor havet hele tiden er til stede. Han har også arbeidet med bilder hvor vann ikke har vært visuelt til stede, men hvor utstillingstitler som ”Waves” likevel avslører referansen til vann. Disse fotografiene blir derfor metaforer på bølgene i livet generelt.

Kunstnerens nettside og cv: mariusschultz.com

Marius Schultz

Tilgjengelige arbeider