Skip to content

Mona K. Lalim

Mona K. Lalim arbeider med kunstprosjekter hvor klassisk oljemaleri, foto og tredimensjonale objekter inngÄr i en tematisk setting. I utstillingene er billeduttrykket komponert ut ifra en visuell kontekst, hvor serier av malerier viser utsnitt av fargeskala og romlige snitt i bladgull og aluminium, som referer til ulike tidsepoker i historiske bygg. Arkitektoniske fragmenter montert i glassbokser korresponderer med malerienes materialitet og historiske preg. Interessen for rekonstruksjon av bygninger, og hÄndverkets betydning er viktig for forstÄelsen av hennes kunstnerskap. Billeduttrykket er klassisk, men gir tidvis assosiasjoner til det moderne maleriets tilbÞyelighet til Ä bygge pÄ geometriske abstrakte former og minimalisme.

Kunstnerens egen nettside og cv: lalim.no

Mona K. Lalim  INTERNI 12.10 – 05.11.23

Artist talk 1 – youtube

 Artist talk 2 – youtube

Mona K. Lalim

Tilgjengelige arbeider