Skip to content

Roald Sivertsen

Mine arbeider tar utgangspunkt i direkte observasjoner fra hverdagen, med innslag av iscenesettelse av objekter, rom og mennesker. Formspråket har sterke realistiske elementer, som kan bli brutt opp av abstrakte flater, og utflytende pigment. Materialet er personer og landskap fra mine nærmeste omgivelser, hus, vegger, møbler, lamper, hverdagsgjenstander, og lukter.

Jeg undersøker lys og mørke, og hvordan materialer reflekterer lys, endrer rom, og påvirker våre følelser. Motsetninger i hvordan menneske og natur sliter på hverandre, en langsom død, men også vår kilde til liv.

Jeg vil også utforske hvordan maleriet kan skape avlukker, og åpne rom som kan være givende å tre inn i.

Der det er mulig jobber jeg direkte fra observasjon, ellers bruker jeg foto som ett råmateriale. Jeg samler foto, kombinerer snapshots, bilder tatt uten at omgivelsene er klar over det, og mer oppstilte, konstruerte foto skisser. På lerretet tar malingen over,
Og det oppstår ett nytt univers.

Se kunstnerens nettside og cv: roaldsivertsen.com

Tidligere utstillinger:  Intervall 23.07.20-16.08.20

Roald Sivertsen

Tilgjengelige arbeider