Skip to content

Ruth Elisiv Ekeland

Ruth Elisiv Ekeland (f. i Farsund, bor og arbeider i Oslo) er utdannet ved
Kunstakademiet i Trondheim, og kunstakademiet i Karlsruhe som mesterelev hos Per
Kirkeby. Hun var i flere år bosatt i Berlin. Hun er innkjøpt til private og offentlige
samlinger, bl.annet KLPs kunstsamling, Nordnorske Kunstmuseum, Tromsø og
Städtische Galerie Karlsruhe, Tyskland.
Ruth Elisiv Ekeland arbeider med fargeproblematikk, og subjektive følelser knyttet til
opplevelsen av farge, og møte mellom farger. Fargevalget er ikke opplagt, men
rekkefølgen vokser frem på grunnlag av en grundig prosessuell utvelgelse, og
knyttes direkte til abstrakte forestillinger som skaper en bevegelse mellom
øyeblikket, på den ene siden, og en tenkt fremtid på den andre.
Fargeverdiene blir kanskje ubeskrivelige og navnløse, på samme måte som minner
man ikke klarer å holde fast ved og som glipper unna og oppløses, men ikke helt.
Fargene er til stede rett foran deg, men hvor er de sett før; hvor er deres
opprinnelige sted?

Ruth Elisiv Ekeland

Tilgjengelige arbeider