Skip to content

Artist talk lørdag 22.01 kl. 14-15

Anne Biringvads politiske kunstprosjekt problematisere norske materielle og imaterielle verdier; hva er våre verdier verdt – om vi ikke evner å hjelpe andre. 
Menneskeverd og flyktningers situasjon er hovedmotivet i denne produksjonen hvor hun ønsker å formidle kunnskap og økt bevissthet rundt flyktningkrisen.
Hun synliggjør at norsk kultur ikke er oppstått i et vakum, men i interaksjon med mennesker og kulturuttrykk fra andre land.
I sine produksjoner benytter hun materiell og imateriell kulturarv.
Hun bruker bla bondemøbler inn i en samfunns-politisk kontekst hvor Akantus – ornamentet blir et bilde på migrasjon før og nå.
Ved å flytte bondemøblene selv inn i en ny kontekst uten kun som avbildning blir de representanter for norsk historie og den norske identitet som Biringvad ønsker å problematisere
Meld deg på ved å sende mail til yvgallerisemmingsen@gmail.com