Anne Biringvad

Anne Biringvad

My projects are coloured by art history, folk art, old craft traditions , fairy tales, legends , folk songs, female culture , politics and religion.

Continue reading

Christer Karlstad

Christer Karlstad

De «pararelle samfunn».
– Det er noe med naturen, mennesket og dyrene som opptar Christer Karlstad på en eminent og interessant måte!

Continue reading

Harald Fenn

Harald Fenn

Estetikeren som trollbinder med sine abstrakte landskap. Stille, men det er allikevel noe urovekkende der også.

Continue reading

Erik Asla

Erik Asla

Erik Aslas stemningsfulle bilder av verdenshav og sjø i kontinuerlig
bevegelse bærer ofte på en abstrakt kvalitet. De besitter en malerisk stofflighet, i tillegg til en delikat og raffinert koloritt som også gir rom for det meditative.

Continue reading

Helle Kaarem

Helle Kaarem

Helle Kaarem er en utpreget kolorist. I kontrasten mellom det vare og det kraftfulle i hennes bilder skaper hun sin egenart.

Continue reading