Christer Karlstad 9.11- 3.12.23

Christer Karlstad

Min drivkraft for å tilegne meg teknikker og å mestre håndverket har alltid bunnet i et ønske om å bearbeide, oversette og formidle min verdensanskuelse som et troverdig, fortellende maleri.

Continue reading