Skip to content

Christine Istad

Istad arbeider med foto, video og installasjoner

Hun bruker kameraet til å trekke ut mønstre og elementære strukturer fra omgivelsene. Hennes fotografiske verk er i store formater, og fremstår som dybdeanalyser av små fragmenter fra virkeligheten. I arbeidene sine ønsker hun å vise en gjensidig sammenheng mellom tingene – hvordan de er vevd sammen og påvirker hverandre. Det hun er på jakt etter er oppdagelsen – det å oppdage et motiv, eller noe konkret eller overraskende i omgivelsene. Det at hun ikke benytter bilderedigerings verktøy, gjør verkene enda mer gåtefulle. Istad sier selv at hun arbeider intuitivt, men det er også tilstede en billedbygger som observerer og ser.

Istad is working with photography, video and installation.

Through photographic studies, Christine Istad highlights details in modern architecture. Her photographs are analogue and refer to the real time and place in which they were taken. The motifs appear abstract and dissolved. Their detailed sections and optical effects creating new spaces, depths and rhythms.

Identity, relationship between people, society and modern, high speed cities are topics that concerns the artist. The close-up studies of towering architecture and densely packed urbanity implicitly reveal her interest in mankind’s capacity to confront and adapt to alienation and find small ‘pockets’ for physical and psychological space.

Tidligere separatutstillinger:

After Fall 2023

CV Christine Istad

Christine Istad

Tilgjengelige arbeider