Skip to content

Christine Istad

Istad arbeider med foto, video og installasjoner

Hun bruker kameraet til å trekke ut mønstre og elementære strukturer fra omgivelsene. Hennes fotografiske verk er i store formater, og fremstår som dybdeanalyser av små fragmenter fra virkeligheten. I arbeidene sine ønsker hun å vise en gjensidig sammenheng mellom tingene – hvordan de er vevd sammen og påvirker hverandre. Det hun er på jakt etter er oppdagelsen – det å oppdage et motiv, eller noe konkret eller overraskende i omgivelsene. Det at hun ikke benytter bilderedigerings verktøy, gjør verkene enda mer gåtefulle. Istad sier selv at hun arbeider intuitivt, men det er også tilstede en billedbygger som observerer og ser.

Delirious Metropol
12.3. – 19.4.2020

“The Metropolis strives to reach a mythical point where the world is completely fabricated by man, so that it absolutely coincides with his desires. The Metropolis is an addictive machine, from which there is no escape, unless it offers that, too….    
(fra boken av Rem Koolhaas)

Pressemelding

Katalog Art Photo 2014-2020

Identitet, mellommenneskelige forhold og samfunn, sett i kontrast til moderne «høyhastighetsbyer», er temaer som opptar kunstneren. Nærstudiene hennes av ruvende arkitektur og klaustrofobisk urbanitet avslører både en uro over tap av natur og en interesse for menneskets evne til å tilpasse seg fremmedgjøring og finne små «lommer» av fysiske og psykologiske rom

Les om Flyt / Float serien her

English

Istad is working with photography, video and installation.

Through photographic studies, Christine Istad highlights details in modern architecture. Her photographs are analogue and refer to the real time and place in which they were taken. The motifs appear abstract and dissolved. Their detailed sections and optical effects creating new spaces, depths and rhythms.

Identity, relationship between people, society and modern, high speed cities are topics that concerns the artist. The close-up studies of towering architecture and densely packed urbanity implicitly reveal her interest in mankind’s capacity to confront and adapt to alienation and find small ‘pockets’ for physical and psychological space.

Christine Istad

Tilgjengelige arbeider