Geir Harald Samuelsen

g-h-samuelsen

Et abstrakt, taktilt og gesturalt landskap uttrykkes i Geir Harald Samuelsens kunstnerskap. Naturen, naturkrefter, kroppslig utstrekning og bevegelse er viktige omdreiningspunkter.

Continue reading

Espen Brændsrød

Espen Brændsrød

Arbeidene til Espen Brændrød er resultat av prosessorientert praksis. Hans kunstneriske virke inkluderer maleri, tegning og skulptur.

Continue reading

Ingela Grov

Ingela Grov

Ingela Grov utforsker maleriets fysiske sider og ulike grader av kontroll i maleriprosessen. Resultatet er komposisjoner som vibrerer av energi og dynamikk.

Continue reading

Christer Karlstad

Christer Karlstad

I Christer Karlstads figurative malerier beskrives et symbol- og skjebnetungt univers der natur, mennesker og ville dyr lever i et særegent samspill og hierarkiene er stokket om.

Continue reading