Skip to content

Vinterutstilling.

Fem kunstnerskap som sammen utgjør en større fortelling.

Christer Karlstads figurative malerier beskrives et symbol- og skjebnetungt univers der natur, mennesker og ville dyr lever i et særegent samspill og hierarkiene er stokket om på. Anne Kathrine Stangelands motiver kan tolkes som en hyllest til naturen. Med tette og pastose penselstrøk beskriver hun landskap, ofte med referanser til vår tid. Tulla Elieson jobber med store keramiske flater hovedsakelig for vegg. Strukturer og bevegelser i overflaten gir liv til de monumentale materialarbeidene som oppleves eksistensielle i sin abstrakte form. Hanna A. Høiness’ stilleben og dyreportretter strekker seg fra møysommelige tegninger til malerier med tydelig temperament. Mens vi i Mona Lalims bilder trekkes innover i abstraherte rom. Motivene gir tidvis assosiasjoner til klassisk arkitektur, men med referanser til det moderne maleriets geometriske og abstrakte former.