Skip to content

Jonas Daatland

Verkene til Jonas Daatland kretser rundt eksistensielle tema knyttet til identitet, maskulinitet og selvforståelse. Bak fasaden av poserende og tilsynelatende selvbevisste menn, forsterket av klangen i komplementærfarger og forførende malingsstrøk, anes konturene av en usikker og flyktig maskulinitet i kontrast til idealet. De maleriske kvalitetene tar en sentral plass i Daatlands kunstnerskap, samtidig som det står i samspill med et underliggende psykologisk narrativ. Med en sterk fargepalett og i en teknikk der malingen flyter organisk sammen understrekes den maskuline identitetens flyktige karakter. Ved å utforske tilfeldighetenes maleriske muligheter bringes det noe uforutsigbart inn i den kunsteriske prosessen som igjen bringer motivene i ubalanse. I møtet mellom figurer og formale elementer oppstår det en spenning som finner gjenklang i virkemidlene som benyttes i den maleriske prosessen. Kontraster og koloritt dramatiserer det motiviske og tematiske. Gjennom en frigjøring av motivet, ved at det f.eks. gjentas eller flyttes ut av dets opprinnelige sammenheng, overlates fortolkningen til betrakteren. 

Tidligere utstillinger  8.7 – 15.8.21 
Anmeldelse av utstllingen ved Aleksi Mannila, Morgenbladet

Jonas Datlaand

Tilgjengelige arbeider