Skip to content

Hanne-May Scheen

Observasjoner fra naturen er inspirasjonskilden til Hanne-May. Tegnede linjer og streker gir assosiasjoner til bevegelser og spor over store flater og land. Titlene henviser likevel til en menneskelig tilstedevÊrelse. Hun presiserer at hun sjelden bruker konkrete landskap, men vil lede publikum til det abstrakte landskapsrommet hun leter i. Hun liker Ä variere i forskjellig tenkikker som plexi, mdf og maleri. Hun er ogsÄ en solid grafiker.

Om Hanne-May 

Bildene til Hanne-May er abstrakte med referanser til arkitektur og natur. En motsetning mellom flate og rom er et sentralt tema. Bildene blir bygd opp lagvis med transparente flater mot dekkende elementer. Ved bruk av fÄ farger blandes et spekter av beslektede farger. Sammen gir dette et utrykk i bildene av Äpenhet, intuisjon og planmessig arbeid.

The paintings are abstract with references to architecture and nature. An opposition between surface and space is a central theme. The paintings are built up layer by layer with transparent surfaces against covering elements. With the use of few colours, a spectre of related colours is mixed. Together, this gives an impression in the paintings of openness, intuition and systematic work

CV

Tidligere separatutstillinger:

Fornemmelse 2024

Malerier 2021

Tilgjengelige arbeider