Skip to content

Anne Kathrine Stangeland

Har fått et portrett antatt på den juryerte portrett-utstillingen «PORTRÆT NU» som avholdes på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg slott 26.05 – 03.09 2023. 

https://portraitnow.org/da/

Utstillingen arrangeres hvert annet år og det er tredje gangen hun deltar der.